24 lis 2015

Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – dojście oraz dojazd do budynkuIstnieją pewne wymogi dotyczące dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych zobowiązujące inwestorów do ich przestrzegania. Wymogi te unormowane zostały w dniu 12 kwietnia 2002 roku w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 


Osoby niepełnosprawne powinny mieć odpowiednie warunki umożliwiające korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, a także z mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego. Wymogi te należy brać pod uwagę w trakcie projektowania oraz na etapie budowy, spełnienie ich jest warunkiem koniecznym. Dobrze wiedzieć jakie warunki powinny spełniać mieszkania budownictwa wielorodzinnego dlatego też je omówię.

Zacznijmy od dojścia oraz dojazdu do budynku, część ta jest niezmiernie ważna aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się poruszać. Jednym z podstawowych wymogów są utwardzone dojścia do budynku, ich szerokość powinna wynosić minimalnie 1,5 metra i przynajmniej jedno wejście powinno prowadzić do całego lub części budynku użytkowanej przez osobę niepełnosprawną.

Kolejnym wymogiem są miejsca postojowe, powinna znaleźć się odpowiednia liczba miejsc postojowych, która uwzględniona zostaje w decyzji dotyczącej warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Oczywiście miejsca postojowe powinny być także oznakowane i spełniać określone wymiary – długość 5m, szerokość minimalnie 3,6m.

Ostatni i nie mniej ważny wymóg dotyczący dojścia oraz dojazdu do budynków to ogrodzenia znajdujące się przy budynkach wielorodzinnych, furtki w nich zainstalowanie powinny być dostosowane tak aby nie utrudniać dostępu do posesji osobie niepełnosprawnej.

Jeżeli, któryś z wymogów nie zostaje spełniony możemy to zgłosić. Każda osoba poruszająca się na wózki powinna mieć ułatwiony dostęp do miejsc, z których korzysta, ważne jest to aby osoby niepełnosprawne nie odczuwały dyskomfortu i utrudnień w codziennym życiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz